• عکاسی منظره و فضای سبز جهت : معرفی استان ها و شهر ها - کارت پستال - استفاده های رسانه ای

  • ساخت فیلم مستند جهت : معرفی استان ها و شهر ها